Ik ben beëdigd vertaler en redacteur Engels. In 2004 ben ik afgestudeerd als vertaler Engels. Hiervoor ben ik ruim 20
jaar werkzaam geweest in de gezondheidszorg als verpleegkundige. In 2008 ben ik voor de Rechtbank te Haarlem beëdigd als vertaler in de Engelse taal. Ik ben gespecialiseerd in het medisch en farmaceutisch vertalen. Daarnaast redigeer ik Nederlandstalige en Engelstalige teksten en houd ik mij bezig met het lezen en controleren van proefdrukken. U kunt bij mij terecht voor:

  • Vertalingen Engels-Nederlands en Nederlands-Engels
  • Redactie en revisie
  • Proeflezen
Van Rijswijk Vertalingen is aangesloten bij het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV) en hanteert de Algemene Voorwaarden van het NGTV zoals die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam in maart 2013 onder depotnummer 40516076.
 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.