| VERTALEN

Als vertaler zorg je voor een juiste weergave van de inhoud van de originele tekst (brontaal) in een andere taal (doeltaal). Daarbij probeer je als vertaler zo dicht mogelijk bij de originele tekst te blijven. Maar om uw tekst recht te doen en een vertaling te maken die aangenaam leest, met vloeiende zinnen, is naast vakinhoudelijke kennis ook vaak speelsheid en creativiteit nodig zodat uw tekst ook in de andere taal als een originele tekst leest zonder daarbij af te wijken van de oorspronkelijke inhoud. Daarbij is het ook van belang dat de teksten zijn geschreven en vertaald in de juiste toon voor de juiste doelgroep. Ik verzorg vertalingen vanuit het Nederlands naar het Engels en vanuit het Engels naar het Nederlands voor verschillende vakgebieden.

Een vertaler zorgt ervoor de inhoud van de brontaal (originele tekst) naar juistheid weer te geven in de doeltaal (andere taal).

  • Medisch/paramedisch
  • Farmaceutisch
  • Juridisch
  • Zakelijk
  • Commercieel/websites
  • Kunst en cultuur
Van Rijswijk Vertalingen is aangesloten bij het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV) en hanteert de Algemene Voorwaarden van het NGTV zoals die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam in maart 2013 onder depotnummer 40516076.
 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.