| FARMACEUTISCH

In Nederland is de farmaceutische industrie verplicht om alle teksten over geneesmiddelen die ook door de gebruiker gelezen worden in het Nederlands beschikbaar te stellen.

  • SmPC’s : Samenvatting van de Productkenmerken, geneesmiddeleninformatie voor de arts en apotheker
  • Onderzoeksprotocollen
  • Patiëntenbijsluiters: geneesmiddeleninformatie voor de patiënten. Sinds 1994 is het bij de wet verplicht dat elk medicijn, dus ook de geneesmiddelen die in een ziekenhuis of verpleeg/verzorgingshuis worden verstrekt, van een patiëntenbijsluiter zijn voorzien
  • PIL-ICF: patiënteninformatie en toestemmingsverklaring (Informed Consent Form)
  • Verpakkingsteksten
 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.