Medisch vertalen vraagt om vakspecifieke terminologie. Hierbinnen vallen verschillende subdomeinen. Medische teksten zijn een communicatiemiddel tussen vakspecialisten, maar ook artikelen die zich richten tot een breder publiek; geïnteresseerden, leken en patiënten. En de lingua franca in het medisch domein is het Engels. Dankzij mijn opleidingen en werkervaring in de gezondheidszorg heb ik een gedegen medische kennis en ben bekend met het medische taalgebruik van de professionals onderling. Dankzij mijn vroegere werk met patiënten ben ik gewend om het medisch jargon in duidelijke taal aan de leek uit te leggen en deze ervaring verwerk ik in mijn vertalingen van teksten die gericht zijn op de patiënt. Kortom, op het medische gebied zijn alle registers in mijn bereik.

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.