| MARGREET VAN RIJSWIJK

Van Rijswijk Vertalingen is aangesloten bij het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV) en hanteert de Algemene Voorwaarden van het NGTV zoals die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam in maart 2013 onder depotnummer 40516076.
 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.