|   BEËDIGDE VERTALINGEN

Voor een beëdigde vertaling hebt u een vertaler nodig die voor de arrondissementsrechtbank een eed of belofte heeft afgelegd. In 2008 ben ik voor de talencombinatie Nederlands-Engels en Engels-Nederlands beëdigd door de Rechtbank in Haarlem op grond van mijn opleiding en ervaring. Ik sta ingeschreven in het register voor beëdigde tolken en vertalers www.bureaubtv.nl.

Een beëdigde vertaling is gewaarmerkt door de vertaler. De lay-out van het oorspronkelijke document blijft zoveel mogelijk behouden. De gewaarmerkte vertaling wordt onlosmakelijk aan het origineel bevestigd.

  • Juridische documenten
  • Documenten die als bewijsmateriaal dienen: dagvaarding, tenlastelegging, rechtshulpverzoek
  • Notariële akten

 

BEËDIGDE VERTALINGEN | FARMACEUTISCH | REDACTIE | WEBSITES | MEDISCH

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.